Background

Process

En standardiserad process

långsiktigt synsätt

Vi tänker långsiktigt och att varje lösning skall vara förvaltningsvänlig, stabil och konstruerat på ett standardiserat sätt. Det är ett fundament i vår filosofi. Vår mål är att bygga kvalitativ programvara som gör det den skall, är ett bra verktyg för användare och hjälper dig att uppnå dina affärsmål.

Agila metoder

Tritonite använder agila metoder för att säkerställa en effektiv, anpassningsbar process som hjälper dig att uppfylla dina projektmål. Vi arbetar för att snabbt komma fram till en lösning och arbetar med dig för att skapa en effektiv och realistisk plan för realisera ditt projekt.

schysta konsulter

Vi kan förstärka ditt existerande team av utvecklare om du behöver hjälp i ett eget projekt eller uppdrag. 

image

en trygg partner

VI ÄR DEDIKERADE

Tritonite’s konsulter är hantverkare. Vi är ett dedikerat team konsulter som drivs av passionen att vara bra på de saker som driver Internet.  Vi är vana att jobb med Integration och API/Rest och vi använder moderna plattformar som GraphQL för att realisera lösningarna.

image

Utveckling av digital media plattform för Mobilestories.

Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga att större plats i samhällsdebatten. Eleverna lotsas genom den journalistiska processen och tränar samtidigt källkritik i skarpt läge. Ämneskunskaperna fördjupas och perspektiven vidgas. Skolarbetet blir på riktigt. Tritonite är helhetsansvarig (projektledning, systemarkitekt och utveckling) för design och utveckling av lösningen. 
Teknik: Meteor, React, Drupal, Node, Graphql, Javascript ​ECMAScript 2017, ​Mongo, MySQL, Centos

image

Utveckling av realtidsbaserat produktionsstyrningssystem för ledande företag inom fastighetsautomation och smart buildings.

Tritonite har helhetsansvar (projektledning, systemarkitekt och utveckling) för design och utveckling av lösningen. Systemet används som strategisk funktion i produktutveckling och rullats ut i hela bolaget.
Teknik: Meteor, React, Material Design, Drupal, Node, Graphql, Javascript , ​Mongo, MySQL, Centos

image

Kvalitetsäkringsplattform för MICLAB AB

Helhetsansvar för utveckling av produktionsplattform för MICLAB AB.
Helhetsansvar för utveckling av plattformen. MICLab har en världsledande tjänst för kvalitetssäkring av verksamheter som utövar Motiverande Samtal.
Teknik: Drupal, React, GrqphQL, Mongo, Material Design, html5, Integration mot Fort Knox, Audio, Linux, Apache, Mysql och PHP

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor.


Tritonite AB
Fleminggatan 23
112 24 Stockholm


E: hello@tritonite.io                        
P: +46 76 809 8077